Nærmiljøkonferanse på Blaker Skanse

Blaker Nærmiljøkonferanse 2010

– Lokal begeistring og vekst

Det er en glede å inviterer til den første nærmiljøkonferansen i Blaker! – og vi har fått med oss flere skikkelige inspiratorer; blant annet livsgnistreren Tom Åge Myhren fra Lucky Nærostet. Dere husker vel Næroset, som ved hjelp av galskap og sprøe påfunn klarte å snu en negativ utvikling i bygda si? I tillegg til å snakke om det, – vil han ta for seg begistring og entreprenørskap. Jeg garanterer støle lattermuskler og nye ideer!

Nærmiljøkonferanse på Blaker SkanseDet skal også bli interessant og artig å høre om nærmiljøutvikling fra kommunens og Statsbyggs ståsted, og ikke minst få en oversikt over hva som allerede finnes av kulturbasert næringsliv på Romerike, før vi avrunder det hele med Torbjørn Berntsen og “betydningen av lokalt engasjement”. Garantert ikke kjedelig det heller!
Jeg kan derfor love en interessant og nyttig ettermiddag!
Prisen er også overkommelig, kun kr 500,- og da får dere lunsj, litt snadder i løpet av kurset og kursmateriell.
Påmelding til rita@blaker.no innen 5.11.2010
For mer informasjon klikk på;
 og .
Spre dette videre til så mange som mulig.
Her er det viktig å få ut budskapet om en fantastisk konferanse – til glede og nytte for lokalmiljøet!