LIV OG RØRE PÅ SLORA MØLLE

BLAKER: Til tross for tidvis truende, mørke skyer, spilte værgudene på lag med arrangør og publikum på Slora Mølles dag, søndag 7. juni. 
Steffen Sætereie
Nærmere 300 skuelystne var innom den mangeårige mølla ved Slorafossen i anledning det årlige arrangementet til Slora Mølles Venner.  
– For 20 år siden tok Blaker og Sørum historielag over mølla, forteller Dag Winding-Sørensen, leder for historielaget og venneforeningen. – I løpet av årene som har gått, har utallige dugnadstimer og flere hundre tusen kroner blitt brukt for å sette i stand det flotte teknisk-industrielle kulturminnet på Blaker.  

Heder og ære

En stor del av midlene har kommet fra Norsk Kulturminnefond. – Historielaget får Kulturminnefondets plakett for særdeles godt gjennomført arbeid. Dugnadsgjengen og ildsjelene bak prosjektet skal ha ros for at dette viktige kulturminnet blir tatt vare på, sier Simen Bjørgen, direktør i kulturminnefondet. Ordfører Mona Mangen takker de frivillige og fondet for innsatsen, og understreker at for Sørum Kommune, er denne kulturvernsatsingen av største betydning for sikring av identitetsmarkører og trivsel i bygda.

Møllemestere i hesteskokasting

 
Nora Emilie Høglien (11) og Bjørn Undrum (76) gikk av med seieren i hver sin klasse, og ble med det rettmessige møllemestere i hesteskokasting. 
Undrum er en av flere ildsjeler som har jobbet for å restaurere mølla. Årets møllemester meddeler at han har hatt ansvaret for den 107 år gamle turbinen. – Med god hjelp fra Sørumsand Verksted (Rainpower), fikk vi reparert og rehabilitert turbinen. – Til neste år skal vi sette på vannet, sier han og føyer til at ettersom turbinen foreløpig står stille, så kjørte han en demonstrasjon av gårdskverna i stedet. Undrum er godt fornøyd med dagen og kan fortelle om mange smilende og interesserte mennesker. 

Så kom sola

I kiosken var Blaker Bygdekvinnelag travelt opptatt med å selge forfriskninger, og de frivillige som jobbet med fuglekasse- og møllehjulsnekring, “vannparken” og hesteskokasting, hadde mer enn nok å gjøre gjennom dagen – og når Glommabredden avsluttet sin konsert, strålte sola om kapp med historielagets leder, Dag Winding-Sørensen. – Vi takker alle barn og voksne som kom for å dele denne fantastiske dagen med oss på Slora Mølle, oppsummerer Winding-Sørensen. – Særlig gleden til barna som snekret møllehjul og fuglekasser er en stor inspirasjon til å gjenta arrangementet neste år.
 

{%SLIDESHOW_ID(5)%}