Kunstkonkurransen 2014 - Tre vinnere tilbys utstillingsplass

Konkurransen for amatørkunstnere på Romerike er tematisk helt åpen, men det vil bli lagt ekstra vekt på det kunstneriske formspråket. Hver deltager kan maks sende inn tre bidrag.
 
En jury bestående av profesjonelle kunstnere/fotograf og vil kåre tre vinnere – én i hver av kategoriene;
 
1) Foto og digitale stillmedia,
2) Maleri og
3) Åpen klasse (tegning, skulptur, tekstil mv).
 
Konkurransen arrangeres av Sørum Kunstforening i forbindelse med den årlige kunstutstillingen i Flerbrukshuset på Frogner 25. januar – 1. februar 2015 under SørumFestivalen.
 
Vinnerbidragene får hedersplass under utstillingen i Flerbrukshuset på Frogner under SørumFestivalen og tilbys utstillingsplass i Sørum Kunstforenings eget galleri, StasjonsGalleriet.
 
Send foto av inntil 3 bidrag innen 5.12.14 til: post@sorumkunstforening.no
Oppgi:
– Innsenders navn og adresse
– Størrelsen på originalverket
– Teknikk/gruppe (foto/digital, maleri, åpen klasse) NB: Si fra dersom du ikke ønsker at dine bidrag skal publiseres på internett.
 
Billedtekst: Vinnerene fra fjorårets kunskonkuranse (foto Jørgen Kirsebom).