(0)
  • Created: 30. januar 2018
Foreningshuset ligger sentralt plassert i Lørenfallet i Sørum kommune. Huset brukes til private eller åpne arrangementer, som fester, møter og ukentlige aktiviteter. Det er et stort kjøkken, og det kan dekkes til 90 personer.

Copy the following HTML code and insert it on your website: