(0)
  • Created: 10. februar 2018
Kategorier:
Blaker kirke er en langkirke fra 1881 i Blaker i Sørum kommune, Akershus fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Byggverket er i tre og har 450 plasser. Arkitekt for kirken var Otto Schønheyder.

Copy the following HTML code and insert it on your website: