(0)
  • Created: 1. februar 2018
Kanskje Norges største tekniske kulturminne. 51 lensekar står igjen etter mange hundre år med tømmerfløting til minne om Norges bidrag til utvikling av den vestlige verden før den industrielle revolusjonen.

Copy the following HTML code and insert it on your website: