Kultur for alle - Gratis for ledsagere

Alle personer som har enten psykiske eller fysiske funksjon- eller bevegelseshemninger, og som har behov for følge eller assistanse, kan få med sin ledsager på alle arrangementene under Festspillene på Blaker Skanse helt gratis.
 
Personen som har behov for ledsager løser selv ordinær billett, men får ta med seg ledsager med gyldig ledsagerbevis. Det akspeteres ledsagere også i forbindelse ved høy alder eller andre forhold der man ikke har fått tildelt et gyldig ledsagerbevis dersom dette er avtalt på forhånd. Vennligst send epost til post@romeriksspillene.no. 
 
Toaletter tilpasset manuel rollestol vil bli leid inn.  
 
– Vi ønsker at vårt fantastiske kulturarrangement skal være tilgjengelig for alle, sier Tom Vangen.
Styreleder i Romeriksspillene fra Blaker Skanse, Tom Vangen (avbildet over), vet godt selv hvordan det er å være bevegelseshemmet da han selv sitter i rullestol.
Under Festspillene på Blaker Skanse vil det bli blant annet konsert med Vamp, Valkyrien Allstars, Skansespillet, Operakafé og mye mer.
 
 
Foto: Jørgen Kirsebom