Kick-off for Togteateret til Romeriksspillene

Lørdag 13. februar kjører Romeriksspillene igang med en Kick Off! Dette vil være en workshop hvor skuespillerene skal bli kjent med hverandre og med manus. Det skal lekes, synges, ha det gøy, improviseres, gjøre øvelser i skuespillerteknikk og mye mer.
 
Møt opp ved Nansenbygget ved Blaker Skanse kl 12. Vi holder på til kl 17.
Har du ikke mulighet til å være med på lørdagen? Fortvil ikke! Vi kjører workshop igjen onsdag 17. februar, kl 18-21, samme sted.
Alle som kan, må stille på workshopene. Rollefordelingen baseres på arbeidet som nedlegges disse dagene, så vi oppfordrer alle som vil være med eller vurderer å være med, til å møte. 
Vel møtt!
Hilsen prosjektleder og regissører