INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE I BINGEN LENSEMINNEFORENING

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE 

– I BINGEN LENSEMINNEFORENING

Tid: torsdag 22. september kl 19.00
Sted: Festiviteten på Sørumsand, 2. etg.

DAGSORDEN

Velkommen 
Valg av møteleder og referent
Status i Bingen Lenseminneforening
Vedtekter for Bingen Lenseminneforening
Valg av styre 
Veien videre 
Pause med kaffe/te og kringle.
”Åsmunds bilder og tanker om elva”. 
     Lysbilder, sang og inntrykk fra elva med Åsmund Huser.
Eventuelt
Avslutning.
Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen
   Interimsstyret
Bingen Lenseminneforening

Vedlegg: