Det er mer enn 300 år siden den marsnatten da Anna Colbjørnsdatter, som da var prestefrue i Norderhov, fikk heltestatus for sin innsats i krigen mot svenskene. Hennes berømmelse har likevel holdt seg levende nesten helt opp til våre dager. Det blir imidlertid sjelden lagt vekt på at hun var prestedatter fra Sørum, og hva vet folk som nå bor i bygda vår om henne, hennes bragd og hennes familie?

Gro Langeland har lett seg tilbake i historien og vil i kåseris form kaste lys over denne interessante damen som fortjener fornyet interesse fra sine sambygdinger.

Lørdag 13. Oktober kl 13.00 – 16.00
Vølneberg gamle skole.
Fri inngang – salg av kaffe/te og kringle