Gutenberg-galaksen ligger på Blaker, del 3. Guttormsgaards arkiv

Det var helt fullt hus da den tredje og siste utstillingen i prosjektet «Gutenberg-galaksen ligger på Blaker» åpnet lørdag 18. april. Åpningsmottagelsen var i regi av «Institutt for degenerert kunst» i Blaker Aldershjem. 
Utstillingen er også åpen helgen, 25.-26. april, kl. 12-16.
Blaker gamle meieri (Guttormsgaards arkiv) er nærmeste nabo til Blaker stasjon, som ligger en halvtime fra Oslo med Kongsvingerbanen. Avganger fra Oslo S kl. 12:04, 13:04 og 14:04.​
Utstillingen består av følgende hovedkomponenter:
1) Asger Jorns bøker og blader: et forsøk i sammenlignende vandalisme: en omfattende presentasjon av Asger Jorns originale virke som bokkunstner, med særlig fokus på prosjektet Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme / 10.000 års nordisk folkekunst.
2) Brobys hånd: En bred presentasjon av bokproduksjonen til Rudolf Broby-Johansen, som har levert avgjørende impulser både til Guttormsgaards arkiv og Jorns bokkunst.
3) Institutt for degenerert kunst i arkivet: retrospektiv for kunstnergruppen Institutt for degenerert kunst. Kunstnergruppen har vært helt sentral på den norske samtidskunstscenen de siste årene og vil med denne utstillingen legge ned sin virksomhet for godt. Målet deres er å arkivere seg selv i Guttormsgaards arkiv.
4) To Scan and Skim an Archive: Under headingen «Scandinavian Institute for Computational Vandalism» presenteres kulminasjonen av arbeidet til amerikanske Michael Murtaugh, belgiske Nicolas Malevé (begge fra kollektivet Constant, Active Archives) med Guttormsgaards arkiv. Murtaugh og Malevé har siden 2013 arbeidet med digitale tilnærminger til Guttormsgaards arkiv. Foruten en samlet presentasjon av dette arbeidet og en interaktiv installasjon der en skanner tjener som grensesnitt til Guttormsgaards arkiv, vil utstillingen presentere Murtaugh, Malevé og Ellef Prestsæter sitt arbeid med arkivet til Asger Jorns Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme.
5) Utstilling av en av den skandinaviske bokhistoriens mest bemerkelsesverdige bøker: Kongeloven (1709), det dansk-norske eneveldets rettslige grunnlag og gjeldende i Norge frem til 1814.
6) I samarbeid med fotografielever ved Sørumsand videregående skole er arkivets camera obscura tatt i bruk som fotografikamera. Solformørkelsen 20. mars er dokumentert med unike bilder.
 
Gutenberg-galaksen ligger på Blaker er kuratert av Ellef Prestsæter (99278411).
Til utstillingen foreligger følgende nyskrevne essays:
 
Matthew Fuller (Goldsmiths College): “Nobody Knows What a Book is Anymore”
Matthew Fuller: “On Computational Vandalism”
Éric Alliez (Kingston University): “Différence et répétition de Asger Jorn”
Teresa Østergaard Pedersen (Aarhus universitet):  “Comparative Vandalism as Visual Strategy”
Ellef Prestsæter: “File Under D ; Archiving Degenerate Art”