FOREDRAG 21. nov.: Ved en kulp i ei elv

Den flotte boka «Øyeren – og elvene» kom ut i 2012. Her ser vi forfatteren Sverre Solberg (t.h) og fotografen Øystein Søbye, selv fotografert ved Bingsfossen i Sørum.

 

Øyeren er ei elv, den også. «Ælva», sa folk. Du ser det bare ikke så godt. Vannet strømmer, tiden går. Øyeren er en kulp i ei elv, sier noen. Kulper er fine. Der er det fisk, og der er det stille. Du kan tenke at tiden står stille her. En hvilepause er det i hvert fall. Og du kan ta en hvilepause, du òg. Sette deg ned ved vannet. Se på speilbildet av deg sjøl og av skyene som driver forbi. Tenke over litt av hvert.

 

«Skogens grønne gull» fløt nedover vassdragene. Fløterne løp på glatte stokker og spytta snus. Plankeadelen fra Christiania holdt storslåtte selskaper på godsene sine. Hvert år passerte millioner av stokker sorteringsanlegget ved Fetsund, men i 1985 var det slutt. Da gikk det siste slepet over Øyeren, og tømmerfløtinga på Glomma var historie. (Utdrag fra boka).

 

BINGEN LENSEMINNEFORENING INVITERER medlemmer og andre interesserte til hyggekveld onsdag 21. november kl. 19.00Festiviteten, Sørumsand. Øystein Søbye og Sverre Solberg vil presentere sin nyeste bok gjennom bilder og tekst og ta oss med på en fascinerende tur på og langs elvene rundt Øyeren. De som vil sikre seg denne flotte boka (398 kr), får den signert denne kvelden. Man kan få kjøpt kaffe og nybakt kringle, og det vil bli utlodning. Kom gjerne sammen med noen, eller kom alene – medlem eller ikke medlem – det pleier å være stemning på Lenseminneforeningens «Teten»-kvelder.

 

Det er gratis inngang for medlemmer av Bingen Lenseminneforening og Sørum kunstforening, kr 50 for ikke-medlemmer. Dersom du ønsker å bli medlem av Lenseminneforeningen, så noterer vi navn og adresse og sender deg info og giro etter møtet.

 

Relaterte artikler:

 

Velkommen til «Teten» og Bingen Lenseminneforenings kveld der den 21. november! Adressen er Sørumsandvn. 2 – mellom Bingsfossbruene og Sørumsand jernbanestasjon, i krysset med vegskilt til Bjørkelangen. Lett å finne, gode parkeringsforhold. Har du spørsmål, så bare ta kontakt!

 

Vennlig hilsen

Infogruppa Bingen Lenseminneforening

Berit Leikhammer

Tlf. 63826816 Mob. 908 31 807

berit.leikhammer@online.no

lisbeth.woxen@sorum.kommune.no

 

Vil du vite litt mer om Festiviteten?

Festiviteten Sørumsand

 

Festiviteten har vært fest- og forsamlingslokale på Sørumsand helt siden det ble bygget i 1935. 64 år seinere ble det avholdt et åpent møte med fullsatt sal hvor det ble stilt spørsmål om huset skulle selges og rives eller om befolkningen ønsket at Festiviteten skulle bestå. Det var klar tale fra de ca 80 fremmøtte om at «Teten» skulle bestå, og i løpet av møtet ble det sendt rundt en hatt hvor det ble samlet inn over 3.000 kroner i startkapital til rehabilitering, samt en dugnadsliste med mange navn som var villige til å stille opp. Styret fikk dermed klar melding om at folk ønsket å være med på dugnader for å pusse opp «Teten». I 2004 og etter utallige dugnadstimer stod det gamle huset ferdig etter omfattende restaurering og med originalfarger både ute og inne.