Fløterfestivalen 2015 i Sørum og Fet

Hold av helga 19. – 21. juni 2015. Da blir det aktivitet og spennende opplevelser for hele familien. Fløterfestivalen er et storstilt samarbeidsprosjekt mellom Fetsund Lenser, Bingen Lenseminneforening, Venneforeningen MB Mørkfos, Fetsund Lenseminneforening, Gahnsbrukets venner, Urskog-Hølandsbanen, Knudsensmia i Mjøndalen, Akershusmuseets museumstjeneste, Fet historielag og flere privatpersoner. 
 
 

Program for Fløterfestivalen 2015 i Sørum og Fet

Fredag 19. juni – på Sørumsand 

 
kl 18.00 – “Utislag” av tømmer
Startskuddet går ved Fløterbrakka på Vestby, Sørumsand. 100 stokker er lagt sammen i ei tømmerlunne på elvebredden og skal sendes ut i elva med dunder og brak. Etter “utislaget” samles vi i Fløterbrakka til kaffe/te,  godt Glommavann og noe å biteti. Informasjon om og historier fra tømmerfløtinga. Salg av bøker og kort fra Sørum.
 

Lørdag 20. juni – på Sørumsand

 
kl 09.00 – Tømmer med “Tertitten”
“Tertitten” står  lastet med tømmer på Sørumsand stasjon. Med hest og tømmervogn fraktes stokkene ned til Kuskerudstranda bak Sørumsand vgs. Barna følger etter tømmertransporten med egen fløterhaka på skuldra. På stranda får de prøve å trille uti tømmerstokkene med haka’n sin. Voksenhjelp og vakter er med underveis. 
 
kl 10.30 – Frokostkaffe og biteti  i Fløterbrakka
Etter barnas utislag drar alle til Fløterbrakka. Parkering ved gul låve, Vestbyvegen 71, sykkel- og gangvei ned til Fløterbrakka. Her blir det frokostkaffe og biteti. Vi får oppleve hvordan tømmerfløterne “tok frukost” før, og det blir intervju av fløtervetaeraner fra Odal- Kongsvingertraktene, som fulgte løstømmeret forbi Bingen og helt ned til Øyeren.  
 
kl 11.30 – Offisiell åpning av Fløterfestivalen 2015
Vi følger etter tømmerfløterne fra brakka til brygga. Tømmeret, som ble slått uti på fredag, ligger klart ved “lekken” (lensa) ute i elva. Lekken åpnes, og den gamle slepebåten «Rauma» sleper tømmeret til Fetsund. Privat transport dit, parkering.
 

Lørdag 20. juni i Fetsund

 
kl 14.00 – Tømmerslepet ankommer Fetsund Lenser
Tømmeret blir sortert, soppet (buntet) og klargjort for søndagens slep ut i Øyeren. Det blir  aktiviteter for hele familien. Barna kan få prøve seg i ei løype med fløterrelaterte temaer, blant annet balansegang på tømmerstokker og landrensk av tømmer. Smeder fra Knudsensmia i Mjøndalen kommer i år! Publikum får se hvordan ei “merkeøkse” blir lagd. Fet Husflidslag holder Sootbrakka åpen.

Fetsund Lensers 25-års jubileum 

Fetsund Lenser markerer sitt 25-års jubileum som museum denne lørdagen. Sted: Trådbua
15.00 – Velkommen v/avdelingsdirektør Anna Kristine Jahr Røine
15.05 – Øyamusikken spiller. Lansering av ny CD
15.15 – Noen ord til jubilanten v/ordfører John Harry Skoglund og politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet
15.25 – Høydepunkter fra de 25 årene v/Thomas S. Berg og Anna K. J Jahr Røine, m/bilder
15.50 – Tømmervisa v/Marit Solstrand og Ken Dahle
15.55 – Intervju med den første direktøren Kristen Grieg Bjerke
16.10 – Veien videre – hva forventes av de tekniske og industrielle kulturminnene framover? v/repr. fra Riksantikvaren 
16.20 – Lenseteateret avslutter med sanger
16.30 – Slutt
 

Søndag 21. juni – Saging av tømmer på Gahnsbruket 

 
Kl 12.00 – Tømmerslepet går fra Fetsund, ankommer Gansvika ca 13.00
Tømmeret fra Bingen, som ble buntet sammen ved Fetsund Lenser på lørdagen, slepes utover Øyeren og inn til Gansvika. Tømmerstokker blir dratt opp på den gamle saga der de skal sages til plank. Gahnsbrukets Venner vil fortelle fra sagbrukets historie og demonstrere saging av tømmer. 
 
Fet historielag holder samtidig åpent i Bruahuset, og på Gansvika Kro kan man ta søndagsmiddagen på stor uteterrasse mot vannet. Begrenset parkering på plassen ved saga. Publikum oppfordres til å kjøre sammen!
 
Endringer i programmet kan forekomme. 
 
Velkommen til store og små som er glad i Glomma, vår flotte natur i Sørum og Fet – og som vil lære mer om fløterthistorien!
Skrevet av Thomas S. Berg/Berit Leikhammer