Fire korps på samme spor

Fire korps 

– på samme spor

Skolekorpsene i Sørum (Frogner, Sørum, Sørumsand og Blaker Skolekorps) ønsker velkommen til stor felles konsert i Bingsfosshallen lørdag 4.desember kl.16.00.
For anledningen har man satt musikantene fra korpsene sammen i tre ulike felleskorps etter alder og i alt 160 musikanter er med på scenen.
Vi ønsker alle i Sørum velkommen til å oppleve skolekorpsene i kommunen i et spennende konsertsamarbeid!