Festivalgudstjeneste i Frogner Kirke

Kirken i Sørum arrangerer festivalgudstjeneste som en del av SørumFestivalen, for å vise at kirken er en viktig del av kulturlivet i Sørum.

 

Mange sang- og musikkutøvere har fått utviklet sine talenter nettopp gjennom deltakelse på gudstjenester og kirkearrangement. Tre lokale talenter blir å høre denne søndagen: Camilla Schøyen og Justin Heimdal vil delta med sang og Ingeborg Bjordal skal spille flygelhorn. I tillegg vil en korgruppe fra menighetene være med å gi salmesangen et løftMusikalsk ansvarlig er organist Jan Erik Stensrud.

 

Prost i Østre Romerike prosti Liv Berg Krohn-Hansen skal holde prekenen og forrette nattverd. Forrettende prest for øvrig er soknepresten i Frogner Karin Krissly. Da Sørum kommune får stadig flere nye innbyggere, har vi også denne søndagen gleden av å feire dåp.

 

Etter gudstjenesten vil menighetsrådet servere kirkekaffe bak i kirken.

 

Velkommen til festivalgudstjeneste i Frogner kirke!