Business Category: Frivillige lag og foreninger

Fermate Vokal

Fermate Vokal (som frem til 2010 het Fraunakoret) har eksistert siden 1990. Dyktig og inspirerende dirigent er Liv Astrid Dahl De blide kormedlemmene er en sprudlende gjeng som elsker å synge og spre sangglede til andre! Koret har et bredt repertoar og mange varierte oppdrag/arrangementer. Øvelse mandager på Frogner Misjonshus, kl 18.45-21.15. Fermate Vokal, stiftet i november 1990, er et blandet kor. Som medlem opptas sangere over 20 år med lyst og interesse for sang. Det er obligatorisk med stemmeprøve og det må være ledig plass i stemmegruppen. Korets totale antall er 32 aktive sangere. Koret tilstreber en jevn og god stemmebesetning. Alle sangere skal bidra til å utvikle koret faglig og sosialt. Koret har 3 måneders gjensidig prøvetid for nye sangere. Styret og dirigent kan åpne for yngre sangere i perioder med særskilte behov. Ta gjerne kontakt med styret for nærmere...

Les mer.

Romeriksspillene fra Blaker Skanse

chevron-right chevron-left Skinner Til Frihet 20160528 IMG 4038 Skinner til FrihetSkinner Til Frihet 20160612 IMG 5184 Skinner til FrihetArven Web 1 ArvenIMG 2677 Web SkansespilletSkinner Til Frihet Premiere 20160616 LF2A5377 Skinner til FrihetArven Web ArvenArven 2015 11 20150605 195439 Foto Jorgen Kirsebom ArvenArven 2015 08 20150605 220854 Foto Jorgen Kirsebom Arven1718 Skansespillet Web SkansespilletAdam Trallau SkansespilletSkansespillet Blaker Skanse 028 2011 06 24foto Jorgen Kirsebom SkansespilletSommernattsopera Blakerskanse Web Sommernattsopera «Romeriksspillene fra Blaker Skanse» er en videreføring av virksomheten til Skansespillet på Romerike AL. «Romerikesspillene fra Blaker Skanse» er en frivillig frittstående organisasjon som har til formål å gi et attraktivt og meningsfylt tilbud ved å utvikle og framføre historiske spill og utendørsspill på Romerike, og dertil hørende aktiviteter. Organisasjonens målsetting er å: Promotere Blaker Skanse og andre kulturarenaer i regionen. Være den ledende og beste utøvende organisasjonen for historiske og utendørsspill i regionen. Skape samhandling og samarbeid med andre organisasjoner. Være synlige i regionen og delta på festivaler, arrangementer og...

Les mer.

Opplev Sørum

Dette er en demobutikk for testing — ingen ordrer kan gjennomføres. Fjern