Business Category: Frivillige lag og foreninger

Blaker og Sørum Historielag

Historielaget ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie. Som medlem får du 4 ganger i året tilsendt medlemsbladet Sørum-Speilet med lokalhistoriske artikler fra bygda vår, i tillegg til 4 numre av bladet Skytilen med lokalhistorisk stoff fra hele Romerike. Vi vil gjerne ha nye medlemmer, og hvis du ønsker å melde deg inn, kan du ta kontakt med leder eller kasserer, eller noen av de andre kontaktpersonene. Medlemskontingenten kr. 300,- pr. år. Postadresse: Blaker og Sørum Historielag, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum Bankkontonr: 1321.08.05189 HISTORIKK – fra Romerike historielags årbok for 1970 Blaker historielag ble stiftet 8. november 1953, og lagets første formann var bonde Lars Stykket. Laget la ned et stort arbeid i forbindelse med utgivelsen av bygdeboka for Aurskog og Blaker, og sørget for at ordførergalleriet fra 1837 til 1962 er komplett. Sørum historielag ble stiftet 17. januar 1952. Lagets første formann var cand. philol. Tor Hexeberg. Sørum bygdebok var ikke fullført, gardshistorien manglet. Lagets viktigste oppgave var å arbeide for at arbeidet med bygdeboka ble ført videre. Både Blaker historielag og Sørum historielag arbeidet periodevis tungt, og vinteren 1970 tok styret i Romerike historielag initiativ for å få de to lagene i gang igjen. På et møte i mars 1970 ble det nedsatt en komité som skulle forberede rekonstruering av de to lag....

Les mer.

Valstad Café

Valstad cafe ligger i Ingeniør Bøhns vei, med innkjøring fra Industriveien på Sørumsand og er en original sveitservilla, antagelig fra 1910. Det kan ha vært drevet cafe i huset siden ca 1914. Her har det i ulike epoker vært servert middag, karbonade og speilegg, smørbrød, kaffe, wienerbrød og kaker, mineralvann og øl, og på 17. mai spesialiteten hjemmelaget is. Det siste regnskapsåret for cafeen er 1980. Cafelokalet er bevart med innredning og utstyr slik søskenparet Beate og Trygve Valstad ønsket det. Fylkeskultursjefen vurderer Valstad cafe som svært verneverdig, både huset og inventaret. Valstad cafe er i dag en stiftelse med formål å bevare, forvalte og benytte eiendommen Valstad Cafe som et levende cafemuseum, fortrinnsvis til nytte for lag og foreninger. Det arrangeres ofte visekvelder, andre typer «intimkonserter” og foredrag i cafeen.   Historien om Valstad Cafe Valstad familien etablerer seg på Sørumsand Kittel Josef Valstad, født 19. mars 1883, var bosatt på Valstad i Skedsmo, og arbeidet som benkesnekker på Sørumsand Trevarefabrikk. Ifølge Sørum folkeregister flyttet han fra Skedsmotil Sørumsand 1. februar 1909. Etter skyldelingsprotokollen er eiendommen cafehuset står på fraskilt gårdsnr. 41 (Sennerud) som bruksnr. 21, den 6. april 1910. Ifølge kvitteringen (funnet i kjøkkenskuffen) fra kjøpmann M. Svendsen fra 21. april 1910, er det i mars samme år tatt ut forskjellige varer for bygging av hus. Det er derfor grunn til å tro at tømmerbygningen, som er...

Les mer.

Grende Husflidslag

Grende Husflidslag holder til i Sørum kommune. Hovedaktiviteten foregår i «Grendekjelleren» på Festiviteten Sørumsand.  Det er for tiden ca. 80 medlemmer, mer eller mindre aktive. Formålet er å spre kunnskap om, og videreføre, gamle og nye håndverksteknikker og tradisjoner. Gjennom våre kurs har du nå muligheten til å lære dette i et hyggelig miljø og glede deg over skaperevne, godt håndverk og...

Les mer.

Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening er en ideell forening med følgende formål: • å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne • å samle inn, bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle fløtertradisjonen • å formidle de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under, og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting lang elva • å arbeide for å øke tilgjengeligheten til Glomma gjennom Sørum • å arbeide for å utvikle elveturisme på og ved Glomma, med vekt på fløtertradisjonen • å legge forholdene til rette for folk som ønsker områdene ved Glomma som møteplass • å samarbeide med Fetsund Lenseminneforening og Fetsund Lenser for å dokumentere den sammenhengende fløterhistorien for Sørum og...

Les mer.

Vølneberg Skole

Vølneberg Skole Vølneberg vel leier ut Vølneberg Skole til møter, selskaper og fest. Vølneberg Skole er fra 1923 og ble brukt som skole til 1957. På 80-tallet kjøpte Vølneberg velforening huset fra kommunen som samfunnshus. I andre etasje er det en leilighet og vevstua til Vølneberg vevring. I kjelleren har Norsk Frøpresse sitt produksjonslokale. Mye av oppussing og vedlikehold gjøres på dugnad. Alle inntektene blir brukt på vedlikehold av huset. Her er det et rimelig lokale som egner seg like godt til møter, foredrag, seminar og kurs som til storslåtter fester og selskaper. Det er stort og fint uteareal som kan brukes til grillig, lek eller fotball og en lekeplass som brukes på eget ansvar. Enkelt kjøkken med dekketøy til 50 personer. Hvis du ikke vil lage maten selv kan du bestille catering fra Meierigården Kro i Lørenfallet. Vølneberg Velforening Vi er en velforening som ligger i Sørum mellom Gjester og grensen til Ullensaker, mellom Rømua og Hellesjøbekken. Dette er den gamle Vølneberg skolekrets, et idyllisk område med aktivt landbruk og storslått utsikt. Alle som bor her er automatisk medlem i Vølneberg vel. Vi krever ikke kontingent, men ønsker at medlemmene stiller til dugnad ved behov. Vi ønsker å legge til rette for sosiale aktiviteter for å skape trivsel og samhold blant vellets medlemmer. Årlig arrangerer vi St. Hans fest og juletrefest. Disse er veldig populære også utenfor vellets...

Les mer.

Opplev Sørum

Dette er en demobutikk for testing — ingen ordrer kan gjennomføres. Fjern