Business Category: Interesse

Blaker og Sørum Historielag

Historielaget ble stiftet i 1970 ved sammenslåing av Blaker historielag og Sørum historielag, og er tilsluttet Romerike historielag og Landslaget for lokalhistorie. Som medlem får du 4 ganger i året tilsendt medlemsbladet Sørum-Speilet med lokalhistoriske artikler fra bygda vår, i tillegg til 4 numre av bladet Skytilen med lokalhistorisk stoff fra hele Romerike. Vi vil gjerne ha nye medlemmer, og hvis du ønsker å melde deg inn, kan du ta kontakt med leder eller kasserer, eller noen av de andre kontaktpersonene. Medlemskontingenten kr. 300,- pr. år. Postadresse: Blaker og Sørum Historielag, Aasgaardvegen 230, 1923 Sørum Bankkontonr: 1321.08.05189 HISTORIKK – fra Romerike historielags årbok for 1970 Blaker historielag ble stiftet 8. november 1953, og lagets første formann var bonde Lars Stykket. Laget la ned et stort arbeid i forbindelse med utgivelsen av bygdeboka for Aurskog og Blaker, og sørget for at ordførergalleriet fra 1837 til 1962 er komplett. Sørum historielag ble stiftet 17. januar 1952. Lagets første formann var cand. philol. Tor Hexeberg. Sørum bygdebok var ikke fullført, gardshistorien manglet. Lagets viktigste oppgave var å arbeide for at arbeidet med bygdeboka ble ført videre. Både Blaker historielag og Sørum historielag arbeidet periodevis tungt, og vinteren 1970 tok styret i Romerike historielag initiativ for å få de to lagene i gang igjen. På et møte i mars 1970 ble det nedsatt en komité som skulle forberede rekonstruering av de to lag....

Les mer.

Sørum Flerkulturelle Forening

Sørum Flerkulturelle Forening (SFF) er en upolitisk organisasjon for innvandrere i Sørum kommune. Vi ønsker å engasjere alle til å hjelpe hverandre med å finne seg til rette i Sørum under prinsippet ”hjelp til selvhjelp”. De som har bodd her en stund skal hjelpe de nyankomne. Det kan dreie seg om hjelp til forstå og forklare brev og dokumenter, bidra til forståelse for den norske kultur og å finne løsninger på utfordringer innvandrere møter i hverdagen. For å fremme integreringen i samfunnet søker vi også å bidra til aktiviteter som kan hjelpe innvandrere med å finne seg til rette i lokalsamfunnet, og bli kjent med andre på tvers av etniske skillelinjer. For tiden er vi engasjert i følgende aktiviteter og tilstelninger: Vi arrangerer Kvinnedagen hvert år (8. mars) Vi deltar i arrangementet med FN-dagen Vi deltar i arbeidet med å tilby svømming Vi deltar i Sørumfestivalen Vi har medlemsmøter og temamøter Vi arrangerer sommerleirer Vi har tilbud om gratis kinoforestilling (av og til) Vi formidler kontakt med fotballgrupper Vi har avtale med Spenst med rabatt på treningsstudio Vi har rabatt i Tusenfryd...

Les mer.

Sørum Økoforening

Sørum økoforening er en uavhengig organisasjon som arbeider for å gjøre det lettere for innbyggerne i Sørum å leve miljøvennlig. Av aktivitetene våre kan nevnes Reperasjonskafe, studiesirkel, hagedager, «økoguide» for Sørum, kjøkkenhageprosjekt ved en skole, innkjøpsring, høringssvar og annen miljøpolitisk...

Les mer.

Foreningen Norden

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund. Foreningens mål er å fremme og utvikle den nordiske kulturen og styrke den nordiske samfølelsen blant alle i Norden, og gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner. Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og samfunnsforhold, samt å legge til rette for nordiske opplevelser. Vi fremmer et tettere nordisk samarbeid for alle i Norden gjennom å være en pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen. Dette gjør vi ved å synliggjøre grensehindre og foreslå tiltak som gjør det enklere å leve, bo, studere, arbeide og reise i...

Les mer.

Folkeakademiet i Sørum

Folkeakademiet Sørum har jevnlige arrangementer om aktuelle samfunnsspørsmål, litteratur, forfatterbesøk, fortellerkaféer, konserter og utstillinger. Folkeakademiet bidrar til å fremme integrering av flyktninger og innvandrere gjennom faste ukentlige og månedlige aktiviteter i Flerkulturell møteplass, og for å bringe glede og kultur til bebeboerne på eldreinstitusjonene i kommunen gjennom Den kulturelle spaserstokken. Miljø-spørsmål og klima-endringer er også fast på agendaen gjennom studiesirkler og foredrag.  FA Sørum samarbeider med en rekke lokale lag og foreninger, Sørum kommune, Voksenopplæringen og pleie- og omsorgsseksjonen på...

Les mer.

Opplev Sørum

Dette er en demobutikk for testing — ingen ordrer kan gjennomføres. Fjern