Business Category: Kirke

Frogner gamle kirke

Frogner gamle kirke er en langkirke fra ca. 1180 i Sørum kommune, Akershus fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme. Byggverket er i stein og har 90 plasser. Kirken brant i 1918, murene reparert 1936, gulv og tak i 1948. Restaureringen ble ferdigstilt i 1977. På en stein i muren like vest for sørportalen ble det etter brannen funnet en runeinnskrift. Den er tolket til: Gud signe den mann som gjorde, og den som lot gjøre, det er Erling Loftssøn. Adkomst til stedet er via...

Les mer.

Frogner kirke

Frogner kirke, Sørum ligger i Frogner sokn i Østre Romerike prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1925. Kirken har langplan og 350 sitteplasser. På denne siden vil Frogner menighetsråd og andre som driver aktivitet i Frogner Kirke informere om det arbeidet som drives. Sogneprest i Frogner Menighet er Maylén Nupen. Kontakt Sørum Kirkekontor for mer informasjon om Frogner Kirke og tilbudet...

Les mer.

Blaker kirke

Blaker kirke er en langkirke fra 1881 i Blaker i Sørum kommune, Akershus fylke. Byggverket er i tre og har 340...

Les mer.

Sørum Kirke

Sørum kirke er en langkirke fra før 1166 i Sørum kommune, Akershus fylke. Byggverket er i stein og har 340 plasser. Dørringer og døpefont er fra middelalderen, renessanse prekestol og en utskåret altertavle fra 1733. Sørum kirke er en av de eldste gjenværende steinkirkene i Norge, og har opp gjennom historien vært en viktig maktfaktor med store rikdommer. Nær kirken ligger Sørum prestegård. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via Rv171. Sørum kirkegård omkranser Sørum kirke. Ved Sørum kirke står hjulkors i stein fra begynnelsen av 1100-året. Logoen til Norsk forening for kirkegårdskultur er et hjulkors fra middelalderen. De eldste korsene var understykker på større gravminner. Siden ble hjulkorsene brukt som selvstendige...

Les mer.

Opplev Sørum

Dette er en demobutikk for testing — ingen ordrer kan gjennomføres. Fjern