Biskopen besøker Sørum

Fra 10. til 15. mars får Sørum besøk av biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt. Den mest spektakulære programposten blir kanskje når besøket markeres med at kanonene fyres av på Skansen.  
Biskopen skal ha samtaler med rådmann og ordfører og representanter for kommunenes rusomsorg, psykiatri, barnevern, familiesenter og helsesøstertjeneste. Her er fokuset på hva kirken kan bidra med på disse områdene. 
Videre skal han møte med KRLE-lærere, rektorer og skoleledelsen i kommunen, alt med samarbeidet mellom skole og kirke som hovedtema.  
Alle er velkomne til å være med på flere arrangement under visitasen. Frogner kirke er først ut med nattverdgudstjeneste tirsdag 10. mars kl 9.30. Dagen etter er det morgenbønn i Blaker kirke kl 8.30. Søndag 15. mars kl. 11.00 blir det visitasgudstjeneste i Sørum kirke og kirkekaffe på Ålgård etter gudstjenesten. Der vil Sommerfeldt holde sitt visitasforedrag, en oppsummering av sine inntrykk, tanker og utfordringer for de tre menighetene. Alle er velkomne til denne gudstjenesten og kirkekaffen.  
Onsdag og torsdag kveld er det også åpne møter for alle. 
Kl. 19 på onsdag blir det gudstjeneste med band og inspirasjonssamling på Sørumsand misjonshus. Torsdag kl. 19.00 inviteres det til Kulturkveld der temaet er Med blikk mot verden Sørumsand misjonshus. Velkommen til inspirerende dager!