Åpen dag på Slora Mølle

Åpen dag på

Slora Mølle

Nå er det igjen Åpen Dag på Slora Mølle.

Søndag den 5 juni maler gårdskverna mel igjen til glede for store og små. Arrangementet begynner kl 12 og varer til utpå æfta’n. Dette er tredie sommeren at bygdefolk og besøkende kan få oppleve driften Slora mølla igjen. Venneforeningen med Dag-Einar Hellerud i spissen er med rette stolt over hva de har fått til i løpet av de årene de har holdt på. Mølla sto til nedfalls da de tok fatt. Fjuk-kretsen og folk fra flere bygdelag sluttet opp om bevaringstanken og i 2010 ble det første melet malt på siden 1962. Venneforeningen har vokst til mer enn 60 medlemmer, og det er fortsatt plass for mange fler.

Ifjor kom det mer enn 200 besøkende til mølla på Åpen Dag. Iår blir det enda flere tror venneforeningen. De som har vært her tidligere vil se betydelig fremdrift i restaureringsarbeidet. Iår blir det omvisning i og utenfor mølla, oppe og nede. Her er det demonstrasjon av kverna og gammeldags melproduksjon. Det blir konkuranser og lek i vann og på land, i løpet av dagen skal årets Møllemester i hesteskokasting også kåres.

Liksom ifjor kommer Glommabredden og gir sitt musikalske bidrag til evenementet – pompøst og festlig – langt bedre en parademusikken i byen.

Og for å stille tøst og sult er venneforeningen igjen klar med fyldig servering av mat og drikke. Her er ingen inngangspenger, men utover kostnadsdekning for servering håper venneforeningen at de besøkende vil finne salgsbodene loddsalget inspirerende.

Venneforeningen ønsker velkommen til hver især, og særlig til alle dem som vil bidra til at kulturminnet Slora Mølle skal bli en varig identitetsmarkør på Romerike. 

Dag Winding-Sørensen
Blaker og Sørum Historielag
Leder